Kimlikli Bedenler by Admin Online

Kimlikli Bedenler
Title : Kimlikli Bedenler
Author :
Rating :
ISBN : null
Language : English
Format Type : Paperback
Number of Pages : 196

Kimlikli Bedenler’de bir araya gelen yazılar, farklı dönemlerde üretilmiş, farklı türde yapıtlar üzerinden bedenin kimlik etrafındaki kültürel örüntülerine bakıyor. Sanatın ve tarihinin kimlik olgusunun kurgulanma sürecinde oynadığı ideolojik işlevi sorgulayan yazıların yanı sıra, günümüzde kimlik politikalarıyla ilgilenen sanatçıların, geçmişin yapıtlarından bugüne taşınaKimlikli Bedenler’de bir araya gelen yazılar, farklı dönemlerde üretilmiş, farklı türde yapıtlar üzerinden bedenin kimlik etrafındaki kültürel örüntülerine bakıyor. Sanatın ve tarihinin kimlik olgusunun kurgulanma sürecinde oynadığı ideolojik işlevi sorgulayan yazıların yanı sıra, günümüzde kimlik politikalarıyla ilgilenen sanatçıların, geçmişin yapıtlarından bugüne taşınan stereotipik temsilleri nasıl alt ettiği irdeleniyor. Osmanlı resminden Cumhuriyet dönemine uzanan süreçte çıplaklık olgusunun sanatsal ve kültürel zemini


Share


Kimlikli Bedenler Reviews

  • Kerem Akyol

    Dünya çok uzun yıllardan beri, erkek egemen bir düzende yaşamakta ve eril tahakküme maruz kalmaktadır. Türkiye 2017 yılına gelindiğinde bile halen birçok konuda çok karanlık ve olumsuz gözükse de biraz daha eski dönemlere gidildiğinde durumun ne kadar vahim olduğu görülecektir. 1973 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin 50. Yıl kutlamaları için Güzel Sanatlar Komitesi, İstanbul’da kalıcı bir anı bırakmak amacıyla ‘’50 yıla 50 heykel’ dikilmesini kararlaşt [...]